Členovia sekcie neštátnych otorinolaryngológov

Do sekcie neštátnych otorinolaryngológov je k 1.5.2016 prihlásených 128 členov.


MUDr. Zoltán Csendés

Predseda sekcie neštátnych otorinolaryngológov

 

 

MUDr. Zora Feriancová

 členka výboru NZZ SSO

 

MUDr. Ľudmila Lysinová

členka výboru NZZ SSO

 

MUDr. Ivana Vrancová

 

členka výboru NZZ SSO

  

 


   
MUDr. Antolíková Alexandra
MUDr. Azimi Hayatullah
MUDr. Babošová Jaroslava
MUDr. Bajcárová Viola
MUDr. Balcová Zuzana
MUDr. Balejiková Mária
MUDr. Barnová Edita
MUDr. Belicová Terézia
MUDr. Botošová Naďa
MUDr. Breza Milan
MUDr. Broschová Zora
MUDr. Buchelová Lenka
MUDr. Bušovská Jana
MUDr. Čerešňa Ján
MUDr. Čopík Štefan
MUDr. Čopíková Elena
MUDr. Domonkošová Mariana
MUDr. Dzurčaninová Eleonóra
MUDr. Dzurková Oľga
MUDr. Faboková Katarína
MUDr. Feriancová Zora
MUDr. Florovičová Ľubica
MUDr. Földi Gabriel
MUDr. Fuksová Zuzana
MUDr. Germán Ján
MUDr. Grečnerova Hedviga
MUDr. Gutiková Elena
Prof., MUDr., CSc. Hajtman Andrej
MUDr. Hargaš Ernest
MUDr. Haťapková Ivana
MUDr. Hendelová Marta
MUDr. Heriban Martin
MUDr. Hiko Ján
MUDr. Hlavačková Edita
MUDr. Horváth Pavol
MUDr. Horváthová Karin
MUDr. Hrežová Anna
MUDr. Hviždáková Eva
MUDr. Hybbenová Jarmila
MUDr. Chebenová Mária
MUDr. Chochláčová Ivana
MUDr. Chochulová Romana
MUDr. Ivánková Mária
MUDr. Jančariková Iveta
MUDr., MPH Kalivodová Dagmar
MUDr. Kavuľa Peter
MUDr. Kažmér Igor
MUDr. Klimentová Zuzana
MUDr. Knutelská Helena
MUDr. Kolenkášová Drahoslava
MUDr. Konig Jozef
MUDr. Kopalková Erika
MUDr. Koslerová Magdaléna
MUDr. Kováč Ladislav
MUDr. Kovačik František
MUDr. Kožárová Valéria
MUDr. Krafčíková Želmíra
MUDr. Kralinská Iveta
MUDr. Križová Magdaléna
MUDr. Krúpa Miloš
MUDr. Kucejová Ivana
MUDr. Kučerová Renáta
Mgr. Kuchtová Zuzana
MUDr. Kujanová Alena
MUDr. Kulich Richard
MUDr. Lahdo Adel
MUDr. Luczyová Duňa
MUDr. Macková Alena
MUDr. Mačajová Marcela
MUDr. Machynová Jarmila
MUDr. Malatincová Ivica
MUDr. Markvartová Dagmar
MUDr. Maslaniová Mária
MUDr. Mazúr Peter
MUDr. Mečár Mário
MUDr. Melicháč František
MUDr. Mihaľková Dana
MUDr. Michal Radoslav
MUDr. Miklášová Eleonóra
MUDr. Minárik Július
MUDr. Móri Miloš
MUDr. Moščovičová Valéria
MUDr. Ozorovská Silvia
MUDr. Papšo Slavomír
MUDr. Paulínyová Helena
MUDr. Perečinský Ivan.
MUDr. Piknová Božena
MUDr. Podivinsky Róbert
MUDr. Poláková Jaroslava
MUDr. Predajňová Jana
MUDr. Prekop Marián
MUDr. Prekop Peter
Prof., MUDr., CSc. Profant Milan
MUDr. Púčiková Magdaléna
MUDr., CSc. Pušpökyová Amália
MUDr. Rečičarová Mária
MUDr. Ristvejová Erika
MUDr. Roháč Ľubomír
MUDr. Schwarzbacherová Jana
MUDr. Sliacka Lýdia
MUDr. Sopko Imrich.
MUDr., PhD. Staníková Alena
MUDr. Šabatová Eva
MUDr. Šalgová Oľga
MUDr. Šimková Viera
MUDr. Šramková Iveta
MUDr. Štullerová Katarína
MUDr. Šumská Viera
MUDr. Švelková Eva
MUDr. Tarbajovská Tamara
MUDr. Ťavoda Peter
MUDr. Tereková Gabriela
MUDr. Tomašuková Katarína
MUDr. Turlík Stanislav
MUDr. Ujháziová Dáša
MUDr. Urbanová Daniela
MUDr. Urbanová Janka
MUDr. Valašková Margita
MUDr. Vargová Zita
MUDr. Vašková Lívia.
MUDr. Vavrík Ivan
MUDr. Venglarčíková Eva
MUDr. Vnenčáková Klára
MUDr. Volmutová Dagmar
MUDr. Vozárová Eva
MUDr. Vrancová Ivana
MUDr. Želizňáková Nadežda
MUDr. Žovicová Mária

Ak nie ste členom sekcie neštátnych otorinolaryngológov môžete sa prihlásiť na adrese:

Slovenská lekárska spoločnosť

 

Cukrová 3, 813 22 Bratislava

 

tel.:  00421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019

 

fax:  00421 2 5263 5611

 

e-mail: horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk

 

číslo sekcie: 3736

Download
Prihláška
SLS clenska_prihlaska_ziadost_o_rozsir_z
Adobe Acrobat Document 574.3 KB