Kontakty


Predsedníčka sekcie MUDr. Edita Hlaváčková - ehlav.nzz@gmail.com

 

Administrátor stránky: MUDr. R. Kulich - rkulich@gmail.com


Lôžkové  ORL odd. a kliniky v SR


 

ORL oddelenie,   FNSP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

 Adresa:  Námestie Ludvíka Svobodu 3865/1, 974 01 Banská Bystrica ‎

 t.č. 048/441 2150, 413 4812

 Vedenie: primár odd. MUDr. Martin Švec

E-mail: msvec@nspbb.sk

Web:     www.fnspfdr.sk

 

 ____________________________________________________________________________

 

KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU,  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Adresa: Trieda SNP 1,  041 66 Košice

t.č. Prednosta: 055/ 640 3736,  Sekretariát: 055/ 640 3735

vedenie:  primár: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 

E-mail:  orlkl.snp@fnlp.sk

Web: http://www.fnlp.sk/

____________________________________________________________________________

 

 

ORL oddelenie,  Fakultná nemocnica Trnava

Adresa:  A. Žarnova 11,  917 75 Trnava

t.č.:   033 5938 900, 350, 353, 

Vedenie:  Primár: MUDr. Marián Sabo

 

Web: www.fntt.sk/

_________________________________________________________

ORL klinika, Fakultná nemocnica Trenčín

 Adresa:  Legionárska 651/40, 911 01 Trenčín

 t.č. 032 6566 118

 vedenie: Primár: MUDr. Ján Večeřa
E-mail:
jan.vecera@fntn.sk

Web: http://www.fntn.sk

_______________________________________________________________

 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, FNSP J.A. Reimana Prešov

 Adresa: Jána Hollého, 080 01 Prešov

 t.č. 051/7011233

 vedenie:  Primár: MUDr. Slavomír Straka

 E-mail: strakas@fnsppresov.sk

Web: www.fnsppresov.sk ______________________________________________________________

 ORL oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

 Adresa:  Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

 t.č. 046/5112332, 046/5112334

 Vedenie:  Primár: MUDr. Jozef Beňo

 email: jozef.beno@post.sk

 Web: www.hospital-bojnice.sk

 ______________________________________________________________

 ORL klinika, FN Nitra

 Adresa: Špitálska 6, 950 01 Nitra

 t.č. 037/6545 253

 Vedenie: Primár: MUDr. Ján Korch

 Email:  korch@fnnitra.sk

 Web: www.fnnitra.sk

 _______________________________________________________________

 ORL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou N. Zámky

 Adresa: Slovenská 11/A, 940 34  Nové Zámky

 t.č.  035 / 691 2436

 Vedenie: Prednosta: MUDr. František Kurinec

 Email: kurinec@nspnz.sk

 Web: www.nspnz.sk

______________________________________________________________

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB,
Univerzitná nemocnica Bratislava

 Adresa: Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

t.č. +421-2-63531541-43, 68672052

Vedenie: Prednosta: Prof. MUDr. Profant Milan, CSc
E-mail: profant@fnorl.sk

Web: www.orl-lfuk.sk/

______________________________________________________________

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku,

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica

 Adresa: Generála Veseľa 21, 034 26  Ružomberok

 t.č. 044/ 438 26 34

 Vedenie: Prednosta: MUDr. Marián Sičák, PhD.

 Email: orl@uvn.sk

 Web: www.uvn.sk

 ______________________________________________________________

 ORL oddelenie, Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

 Adresa: Lúčna 57, 040 15  Košice-Šaca

 t.č. 055/7234 253, 254

 Vedenie: Primár:  MUDr. Ivan Veme

 Email: iveme@nemocnicasaca.sk

 Web: www.nemocnicasaca.sk

 ______________________________________________________________

 ORL oddelenie, Nemocnica Poprad

 Adresa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad

 t.č.  052 / 7125 329, 052/712 51 11,

 Vedenie: Primár: MUDr. Ján Sopko

 Email: jan.sopko@nemocnicapp.sk

 Web: www.nemocnicapp.sk

______________________________________________________________

ORL Humenné, s.r.o.

Adresa:  Nemocničná 29,  066 01 Humenné

t.č. 057 7706 359, 0918 636 784

Vedenie: Primár: MUDr. Igor Hriseňko

Email: orlodd.he@post.sk 

Web: www.orlhe.sk

______________________________________________________________

ORL oddelenie, Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Adresa: Rastislavova 785/43, 040 01 Košice

t.č. 421 55 6135302

Vedenie: Primár: MUDr. Danica Stecová

Email: sekretariat@vou.sk

_____________________________________________________________

 ORL oddelenie, Všeobecná  NsP, N.O. Lučenec

 Adresa: Námestie republiky 15, 984 01  Lučenec

 t.č. 047 43 11 198

 Vedenie: Primár: MUDr. Jana Džačarová

 Email:

 ______________________________________________________________

 ORL oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a.s.

Adresa: Cesta na Červený most 1, 811 05  Bratislava

t.č. 02 / 593 51 216

Vedenie: Primár:  Doc.MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof

Email: podatelna@nsmas.sk

_______________________________________________________________

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku,

Univerzitná nemocnica Martin

Adresa: Kollárova 2, 036 59  Martin

t.č. 043/4 203 282

Vedenie: Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Email: info@unm.sk

_______________________________________________________________

 Detská ORL klinika, Detská fakultná NsP Bratislava

 Adresa: Limbová 1, 831 01 Bratislava-Nové Mesto

 t.č. 02/ 593 71 244

 Vedenie: Prednostka MUDr. Irina Šebová, Csc., MPH

 Email: irina.sebova@dfnsp.sk

 Web: www.dfnsp.sk


Pracoviská s jednodňovou starostlivosťou


_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

ORL oddelenie,   FNSP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

 

Adresa:  Námestie Ludvíka Svobodu 3865/1, 974 01 Banská Bystrica ‎

 

t.č. 048/441 2150, 413 4812

 

Vedenie: primár odd. MUDr. Martin Švec

email: msvec@nspbb.sk

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

KLINIKA ORL A CHIR.  HLAVY A KRKU,  UN L. Pasteura Košice

Adresa: Trieda SNP 1,  041 66 Košice

t.č. Prednosta: 055/ 640 3736,  Sekretariát: 055/ 640 3735

vedenie:  primár: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 

email:  orlkl.snp@fnlp.sk

________________________________________________________

 

 

Detská ORL klinika, Detská fakultná NsP Bratislava

Adresa: Limbová 1, 831 01 Bratislava-Nové Mesto

t.č. 02/ 593 71 244

Vedenie: Prednostka: MUDr Irina Šebová, CSc., MPH

Email: irina.sebova@dfnsp.sk

 _________________________________________________________________________________________________________________________

ORL oddelenie,  Fakultná nemocnica Trnava

Adresa:  A. Žarnova 11,  917 75 Trnava

t.č.:   033 5938 900, 350, 353, 

Vedenie:  Primár: MUDr. Marián Sabo

email:

 

_____________________________________________________________

 ORL, NsP Považská Bystrica

Adresa: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

t.č. 042/4304252

Vedenie: Primár: MUDr. Peter Rác

Email: peter.rac@nemocnicapb.sk

 _______________________________________________________________

 ORL klinika, Fakultná nemocnica Trenčín

 Adresa:  Legionárska 651/40, 911 01 Trenčín

 t.č. 032 6566 118

 vedenie: Primár: MUDr. Ján Večeřa

 email: jan.vecera@fntn.sk

 _______________________________________________________________

 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, FNSP J.A. Reimana  Prešov

 Adresa: Jána Hollého, 080 01 Prešov

 t.č. 051/7011233

 Vedenie:  Primár: MUDr. Slavomír Straka

 E-mail: strakas@fnsppresov.sk

 _______________________________________________________________

 ORL, NsP Myjava

 Adresa: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

 t.č. 034 / 69 79 111

 Vedenie: Primár: MUDr. Jozef  Markovič

 email: sekretariat@nspmyjava.sk

 _______________________________________________________________

 ORL, Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

 Adresa: Mieru 549/16, 02801 Trstená

 t.č. 043/5307 274

 Vedenie: MUDr. Milan Paríža

 Email:  orl@nsptrstena.sk

 _______________________________________________________________

 ORL oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

 Adresa:  Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

 t.č. 046/5112332, 046/5112334

 Vedenie:  Primár: MUDr. Jozef Beňo

 email: jozef.beno@post.sk

 _______________________________________________________________

 ORL, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

 Adresa: ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

 t.č. 041 5110 402

 Vedenie:  MUDr. Lukášek Pavol, PhD.

 Email: lukasek@fnspza.sk

 _______________________________________________________________

 ORL klinika, FN Nitra

 Adresa: Špitálska 6, 950 01 Nitra

 t.č. 037/6545 253

 Vedenie: Primár: MUDr. Ján Korch

 Email:  korch@fnnitra.sk

 _______________________________________________________________

 ORL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou N. Zámky

 Adresa: Slovenská 11/A, 940 34  Nové Zámky

 t.č.  035 / 691 2436

 Vedenie: Prednosta: MUDr. František Kurinec

 Email: kurinec@nspnz.sk

 _______________________________________________________________

 ORL odd, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu L. Mikuláš

 Adresa: Jánošikovo Nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

 t.č. 044 / 5563 330    

 Vedenie: Primár: MUDr. Juraj Jablonický

 Email: jablonicky@nsplm.sk

 _______________________________________________________________

 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB,
Univerzitná nemocnica Bratislava

Adresa: Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

t.č. +421-2-63531541-43, 68672052

Vedenie: Prednosta: Prof. MUDr. Profant Milan, CSc
E-mail: profant@fnorl.sk

_______________________________________________________________

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku,

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica

Adresa: Generála Veseľa 21, 034 26  Ružomberok

t.č. 044/ 438 26 34

Vedenie: Prednosta: MUDr. Marián Sičák, PhD.

Email: orl@uvn.sk

_______________________________________________________________

ORL klinika s.r.o. Banská Bystrica

Adresa: Námestie Ludvíka Svobodu 3865/1, 974 01 Banská Bystrica

t.č. 04/4132905, 048/4413622, 048/4413620

Vedenie: Primár: MUDr. Marián Kováč

Email: info@orlklinika.sk

_______________________________________________________________

ORL, Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany

Adresa: Winterova 66, 921 01 Piešťany

t.č.: 033 7981 723

Vedenie:  MUDr. Sivačková

Email:

_______________________________________________________________

ORL,  Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o.

Adresa:  Nová nemocnica 511, Partizánske

t.č. 038/ 749 22 01 

Vedenie: MUDr. Eva Čísariková

Email:  nsp.pe@nextra.sk

_______________________________________________________________

ORL oddelenie, Nemocnica Košice-šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Adresa: Lúčna 57, 040 15  Košice-Šaca

t.č. 055/7234 253, 254

Vedenie: Primár:  MUDr. Ivan Veme

Email: iveme@nemocnicasaca.sk

_______________________________________________________________

ORL, Poliklinika Terasa s.r.o, Košice

Adresa: Toryská  1,  040 11  Košice

t.č. 055/28 51 767, 055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/28 51 707

Vedenie:  MUDr. Mária Skálová,  MUDr. Martin Matuška

Email:

_______________________________________________________________

ORL, NZZ Žilpo s.r.o.

Adresa: Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

t.č  041/5627059,   041/562 70 11

Vedenie: MUDr. Köhlerová Gabriela

Email:  zilpo@ziplo.sk

_______________________________________________________________

ORL, Gynecology, s.r.o.  Prešov

Adresa: Sabinovská 88, 08001 Prešov, Prešovský kraj

t.č. 051 7745977

Vedenie MUDr. Čmilanský Peter

Email: gynecology@gynecology.sk

_______________________________________________________________

ORL oddelenie, Nemocnica Poprad

Adresa: Banícka, 058 01 Poprad

t.č.  052 / 7125 329 052/712 51 11,

Vedenie: Primár: MUDr. Ján Sopko

Email: jan.sopko@nemocnicapp.sk

_______________________________________________________________

ORL Humenné, s.r.o.

Adresa:  Nemocničná 29,  066 01 Humenné

t.č. 057 7706 359, 0918 636 784

Vedenie: Primár: MUDr. Igor Hriseňko

Email: orlodd.he@post.sk

_______________________________________________________________

ORL, SANAT, Spol. s.r.o.

Adresa: Nábrežná 3043/3, 934 05 Levice

t.č  036/633 62 44  Mobil: 0917 506 262

Vedenie:  MUDr. Foldi Gabriel, MUDr. Obtulovič  Miroslav

Email: recepcia@lvsanat.sk

_______________________________________________________________

CS-SALVUS-Dr. Csendes-JZS

Adresa: 29. Augusta 2 (areál nemocnice) 934 01  Levice

t.č. 036/32 11 23 3

Vedenie: Doc. Pavel Doležal mim. Prof,  MUDr. František Kurinec

Email: info@mediklinik.sk

_______________________________________________________________

ORL, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Adresa: Masarykova 1632/9, 040 01 Košice

t.č. 055/229 58 18, 055 / 622 46 01,

 

Vedenie: MUDr. Hedviga Grečnerová, MUDr. Michal Demko

Email: grecnerova@zzke.sk,  demko@zzke.sk

_______________________________________________________________

ORL, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Adresa: Probstnerova cesta 2 , 054 01 Levoča

t.č. 053/451 26 51    3913411    053 4181 411

Vedenie: MUDr. Marcel Vaľko, MUDr. Jozef Petra

Email:

_____________________________________________________________

ORL NsP Trebišov, a.s.

Adresa: SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

t.č +421 (0) 566660692

MUDr. Ľudmila Vasilková

Email: nemocnica.tv@svetzdravia.com

______________________________________________________________

ORL, Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice

Adresa: Murgašova 1, 040 86 Košice

t.č. 055 / 61 30 930,  055 / 61 30 301, - 303, - 310

Vedenie: MUDr. Milan HUSŤÁK

Email: hustak@lvn.sk

_______________________________________________________________

ORL, Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice

Adresa: Rastislavova 785/43, 040 01  Košice

t.č. 421 55 613502

Vedenie: Primár: MUDr. Danica Stecová

Email: sekretariat@vou.sk

_______________________________________________________________

ORL, SI MEDICAL, s.r.o. Bratislava

Adresa: Tematínska 5/A, 85105  Bratislava

t.č. 02 3230 303

Vedenie:

Email: info@medissimo.sk

_______________________________________________________________

ORL, PTV MEDICAL CENTRE s.r.o, Malacky

Adresa: Ľudovíta Fullu 5274, 90101 Malacky, 901 01
t.č.  034 7731 515,  905 747 687

Vedenie: MUDr. Branislav Zdražil

Email: ptv.medical@centrum.sk

_______________________________________________________________

ORL,  Centrum Kramáre, spol.s.r.o.

Adresa: Limbova 22,  Bratislava-Kramáre

t.č. 0918 404903, 02/20 71 02 73

Vedenie: MUDr. Kučerová Renáta

Email: info@centrumkramare.sk

_______________________________________________________________

ORL, Nemocnica Sr. Vojtecha Alexandra n.o., Kežmarok

Adresa: Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

t.č. 0907914800, 452 53 30

Vedenie: MUDr. M.Mečár

Email: nemocnica@nkk.sk

_______________________________________________________________

ORL, Vranovská nemocnica, n.o.

Adresa: M. R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou

t.č. 057/ 44 22 741, 057/ 486 51 11 

Vedenie:

Email: vnno@vnno.sk

_______________________________________________________________

ORL oddelenie, Všeobecná  NsP, N.O. Lučenec

Adresa: Námestie republiky 15, 984 01  Lučenec

t.č. 047 43 11 198

Vedenie: Primár: MUDr. Jana Džačarová

Email:

_______________________________________________________________

ORL FORLIFE n.o., Komárno

Adresa: Všeobecná Nemocnica Komárno, Mederčská 39, 945 75 Komárno

t.č.  0917 729 160, +421 (0)35 7909 111

Vedenie: MUDr.Ladislav Baráth

Email: jzs@forlife.sk

_______________________________________________________________

ORL, SK – MED s.r.o, Zvolen

Adresa: MEDICENTRUM, M.M.Hodžu 10, Zvolen

t.č. 0911 822 921, 045- 5323 888

Vedenie: MUDr. Somorová, MUDr. Králinská

Email:

 

_______________________________________________________________

 

ORL, Fakultná nemocnica s poliklinikou, a.s., Skalica

Adres: Koreszkova 7, 909 82 Skalica

t.č. +421 34 6969 111, 034/6969 370

Vedenie:  MUDr. Ľubomír Kubo, MUDr. Marenčáková Magdaléna

Email:  sekretariat@nspskalica.sk

_______________________________________________________________

ORL oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Dunajská streda, a.s.

Adresa: Veľkoblahovská 23, 929 01  Dunajská Streda

t.č. 031 5571404

Vedenie: Primár: MUDr. Nagy Vidor

Email:

_______________________________________________________________

ORL, Nemocnica s poliklinikou Šterana Kukuru Michalovce, a.s., Michalovce

Adresa: Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

t.č.  +421 (0) 566416 218, 056/6146 470,   421 (0) 56 6416 111

Vedenie: MUDr. Imrich Sopko

Email:  nemocnica.mi@svetzdravia.com

_______________________________________________________________

ORL, Nemocnica Zvolen, a.s., Zvolen

Adresa: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

t.č. 045 5201 280, 045/5201111

Vedenie: MUDr. Michal Bindas

Email:  info@nemzvolen.sk

_______________________________________________________________

ORL, Nemocnice s poliklinikami n.o., Levice

Adresa: SNP 19, 934 01 Levice

 t.č. () 036 6379 241, 036 6379 242

 Vedenie: MUDr. Róbert Hörömpöli

 Email: orl@nsplevice.sk

 ______________________________________________________________

 ORL, MUDr. Peter Mazúr, s.r.o., Žilina

 Adresa: Bôrická cesta 29, 010 01  Žilina

 t.č. 041 / 723 59 65

 Vedenie: MUDr. Peter Mazúr

 Email: krcne@stonline.sk

 _______________________________________________________________

 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku,

 Univerzitná nemocnica Martin

 Adresa: Kollárova 2, 036 59  Martin

 t.č. 043/4 203 282

 Vedenie: Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

 Email: info@unm.sk

 _______________________________________________________________

 ORL, Nemocnica Poprad, a.s.

 Adresa: Banícka č. 803/28, 058 45  Poprad

 t.č. 052/ 71 25 329

 Vedenie: Primár: MUDr. Ján Sopko

 Email: jan.sopko@nemocnicapp.sk

 _______________________________________________________________