Sekcia neštátnych otorinolaryngológov SSO


Sekcia neštátnych otorinolaryngológov - Slovenskej spoločnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - združuje hlavne privátnych ambulantných lekárov a ďalej priaznivcov a priateľov otorinolaryngológie, ktorým nie je ľahostajná situácia a budúcnosť slovenského zdravotníctva  a predovšetkým  odborov ORL a  foniatrie.

 

Ak máte príspevok alebo podnet či dôležité informácie, ktoré tu chýbajú napíšte nám, aby boli dostupné pre všetkých členov. Je možné uverejniť aj príspevok alebo tému do diskusie v prípade , že chcete o nej diskutovať s kolegami.


Ak nedostávate E-mail z nzzorl@gmail.com - pravdepodobne nemám Vašu adresu alebo je nesprávna alebo nie ste členom NZZ ORL. Prosím napíšte na nzzorl@gmail.com


Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

Prosím pošlite mi Vašu novú emailovú adresu - všetci čo používali adresu s doménou telekom.sk alebo t-com.sk. Adresy Vám už nefunguje - vracia sa mi pravidelne 31 nedoručených mailov.


V tejto časti stránky Vám budem pripájať informácie  z VÚC, MZ a LEKOM, v prípade, že ich nedostávate:


Od 1.1.2024 ePN sú povinní vystavovať všetci lekári - teda aj ORL špecialisti

Odporúčam prečítať si metodické usmernenie

https://www.ezdravotnictvo.sk/documents/1005903/2121181/Metodicky_pokyn_4_2022.pdf/3743ebe2-f340-a572-64d4-a0c928d484cc?t=1698745867572

 

a informácie na stránke  NCZI - ePN

 


Jesenné stretnutie NZZ ORL je naplánované na 
22. - 23. novembra 2024

Hotel Družba Jasná

Ďakujeme za účasť na 


Jarnom stretnutí neštátnych ORL lekárov 2024 

        

26. - 27.apríla  2024

 

S pozdravom  Csendes Zoltán 

 

Predseda NZZ ORL


Download
Metodické usmernenie hlavného odborníka pre otorinolaryngológiu
Metodické usmernenie hlavného odborníka
Adobe Acrobat Document 180.2 KB

Hodnotiaci list pacienta je na konci dokumentu.Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Dovoľujem si Vás upozorniť na novú zákonnú povinnosť  a vytvorenie interného systému bezpečnosti. Viac informácií tu a na stránkach Lekárskej komory.
 Prednášku o kontrolách v ambulancii z jesenného stretnutia neštátnych ORL 2016 nájdete v sekcii Dôverné.

Heslo bolo odoslané členom sekcie pri spustení stránky. /15.10.2016/


Dôležitá správa pre foniatrov!

Zvýšený doplatok za NP pred deti do 18 rokov.

Správa od MUDr. Dagmar Volmutovej, 10.7.2017Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

napísala som vzorový list pre obvodných lekárov, ktorý sa týka odosielania na preventívne prehliadky a vyšetrení na vodičské oprávnenie. Nájdete ho v časti DOKUMENTY. Ak sa Vám pozdáva, rozošlite ho obvodným lekárom, prípadne si ho upravte podľa svojich predstáv, nech sa nám tie vyšetrenia rozbehnú.
Prajem Vám príjemne prežité leto, oddýchnite si a načerpajte veľa nových síl.🌞
Teším sa na najbližšie stretnutia.
MUDr. Zuzana Balcová, 30.6.2016

Priemerný vek členov Sekcie neštátnych otorinolaryngológov podľa štatistiky z r. 2014 (podľa štatistiky z mája 2016 je  priemerný vek 58.27)

22.5.2016Zmena znenia Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. prílohy č.5

Kritéria na  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – minimálne požiadavky na sluch, MUDr. Zuzana Balcová

20.5.2016


Zdaňovanie nepeňažných príjmov  farmafiriem

MUDr. Edita Hlaváčková - z prezentácie na Stretnutí NZZ ORL 13.5.2016

22.05.2016