Sekcia neštátnych otorinolaryngológov SSO


Sekcia neštátnych otorinolaryngológov - Slovenskej spoločnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - združuje hlavne privátnych ambulantných lekárov a ďalej priaznivcov a priateľov otorinolaryngológie, ktorým nie je ľahostajná situácia a budúcnosť slovenského zdravotníctva  a predovšetkým  odborov ORL a  foniatrie.

 

Ak máte príspevok alebo podnet či dôležité informácie, ktoré tu chýbajú napíšte nám, aby boli dostupné pre všetkých členov. Je možné uverejniť aj príspevok alebo tému do diskusie v prípade , že chcete o nej diskutovať s kolegami.


Ak nedostávate E-mail z nzzorl@gmail.com - pravdepodobne nemám Vašu adresu alebo je nesprávna alebo nie ste členom NZZ ORL. Prosím napíšte na nzzorl@gmail.com


Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

Prosím pošlite mi Vašu novú emailovú adresu - všetci čo používali adresu s doménou telekom.sk alebo t-com.sk. Adresy Vám už nefunguje - vracia sa mi pravidelne 31 nedoručených mailov.


V tejto časti stránky Vám budem pripájať informácie  z VÚC, MZ a LEKOM, v prípade, že ich nedostávate:


Jesenné stretnutie neštátnych ORL lekárov 2023 - 

Hotel Družba

JasnáMilé kolegyne, milí kolegovia

 

    Po veľmi ťažkom Covidovom období nastal čas konečne sa po 4 rokoch  opäť stretnúť.

   Za 4 roky sa toho veľa udialo, a preto je najvyšší čas sa stretnúť a prejsť si mnohé potrebné zmeny v našej NZZ ORL spoločnosti  Chcel by som Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozvať  na toto stretnutie, kde bude skutočne o čom diskutovať.

 

Hlavnými témami tohto stretnutia budú:


 1. Nový ambulantný bodovník s reálnymi cenami za výkony, ktorý sa pripravuje  20 rokov !!
 2. 30 rokov  ORL  na Slovensku a ako ďalej v ambulantnom sektore ORL odbore.
 3. Nový postgraduálny systém vzdelávania ORL lekárov na Slovensku.
 4. Vytvorenie právnej subjektivity NZZ ORL spoločnosti.
 5. Rôzne odborné prednášky z celej ORL oblasti.

 

Stretnutie sa uskutoční v termíne 20. - 21.10. 2023 v krásnom prostredí Jasnej v hoteli Družba.


Je potrebné pri registrácii uhradiť registračný poplatok na č. účtu Banka ČSOB:


IBAN: SK70 7500 0000 0040 2122 2444

 

Registračný poplatok zahŕňa: účastnícky poplatok, pripravené materiály,odborný program, konferenčnú tašku, coffee break, večeru , obed a spoločenský večer .

Poplatok je do konca júla 2023  : 145,-€

                   do konca septembra : 165,-€

                   na mieste                  : 215,-€


Poprosím všetkých  registrovať sa na nesledovný e-mail:                                                               


omnium.perfect@gmail.com

 

Po zaplatení registračného poplatku Vám automaticky rezervujeme ubytovanie.


Presné inštrukcie s programom každému jednému účastníkovi pošleme po skončení leta.

 

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.


S   pozdravom     


Csendes Zoltán

predseda NZZ ORL spoločnosti

 

 


Výsledky volieb do  výboru sekcie neštátnych ORL lekárov

 

Odpoveď

Responzí

Podiel

Csendes Zoltán

56

67,5%

Feriancová Zora

39

47,0%

Hrežová Anna

26

31,3%

Lysinová Ľudmila

42

50,6%

Vrancová Ivana

39

47,0%

 

 


Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Dovolte, abych Vás pozvala na 20. Česko – slovenský foniatrický kongres a XXXIII. Dny Evy Sedláčkové, které pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha ve dnech 12. - 14. října 2023

Jako místo konání kongresu jsme zvolili barokní Zámek Liblice ve Středočeském kraji 8 km od Mělníka. Zámek je národní kulturní památkou České republiky. Od roku 1952 je zámek ve správě Československé a později České akademie věd.

Zámek je obklopen francouzským parkem s množstvím zajímavé fauny i flóry. 

Foniatrický kongres patří mezi významné odborné a společenské akce podporované Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Proto jsme jako motto kongresu zvolili „Foniatrie a otorinolaryngologie ruku v ruce“.

Odborný program tvoří kulaté stoly, instruktážní kurzy, přednáškové a posterové panely.

Snažili jsme se rovněž zajistit bohatý společenský program jak na zahajovací „welcome party“, tak na společenský večer. 

Těšíme se na setkání s vámi na Zámku v Liblici! 

Více na www.fonkongres2023.cz

Za pořadatele kongresu 

Prim. MUDr. Jitka Vydrová  

UPOZORNENIE NA VYKAZOVANIE VOJNOVÝCH UTEČENCOV

 

Na základe informácie od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky si vám nižšie dovoľujem zaslať aktuálne informácie, ktoré obsahujú základné postupy vo vzťahu k vojnovým utečencom z Ukrajiny podľa jednotlivých statusov a spôsoby vykazovania zdravotnej starostlivosti. Okrem samotného postupu pripájame aj jednoduchú prehľadnú tabuľku a podklad, ktorý definuje nový status "dočasné útočisko". 

 

Informácie ste dostali aj  od VšZP a môžete ich nájsť po prihlásení na portál VšZP.

 

 Vykazovanie ZS: Utečenec z UA v prípade, že Slovensko bude len trazitujúcou krajinou

 

Tabuľka - Vykazovanie ZS u cudzincov

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska

 


Vážené  kolegyne, Vážení kolegovia,
akcia "Foniatrický seminár - Rehabilitace a reedukace poruch hlasu" , ktorá sa mala uskutočniť  26.februára 2022 o 9:00 v posluchárni  Filozofickej fakulty Brno,   BUDE PRELOŽENÁ NA INÝ TERMÍN
 
Program:
Havlik, R.: Funkční anatomie hlasotvorného ústrojí
Weberová, P.: Hyperkinetická dysfonie
Kruntorad, V.: Specifika hyperkinetické dysfonie dètského véku
Jedlicka. I.:    Psychogenní afonie
Mihulová. H.: Pohled psychiatra na pacienta s funkční poruchou hlasu
Frostová.J.:   Komplexni hlasová terapie v AFC
Hrabalová, J.: Možný přínos logopeda pro kultivaci hlasu pri péči o dyslalické dítě
Adzimová, S.: Manuálni techniky pri terapii dysfonie
Matulová, M.: Rehabilitace hlasu po léčbě onkologického onemocnéni hrtanu

Download
Metodické usmernenie hlavného odborníka pre otorinolaryngológiu
Metodické usmernenie hlavného odborníka
Adobe Acrobat Document 180.2 KB

 

Doporučenia pre ORL ambulancie:

 

Uverejnite svoje telefónne číslo pre kontakt s pacientom, buďte dostupný počas ordinačných hodín. 

V situácii, že pacient sa Vám nemohol dovolať, kontaktujte ho spätne.

 

·      Informujte pacientov, že najprv Vás musia kontaktovať telefonicky!

·      Nevykonávajte až do odvolania plánované neakútne vyšetrenia.

·      Zredukujte počet vystavených predmetov v ambulancii (napr. modely, hračky a pod.) a odstráňte časopisy, rôzne reklamy a pod. v čakárni.

·      Ráno pred začiatkom ordinačných hodín dôkladne vyvetrajte  ambulanciu a čakáreň a toto opakujte aj v priebehu dňa.

·      Hygiena plôch a podláh v  ambulancii a ostatných miestnostiach musí byť vykonávaná na mokro s príslušnými dezinfekčnými prostriedkami.

 • Je nevyhnutná dezinfekcia ostatných kontaktných plôch, ako sú kľučky na dverách, pulty, vešiaky, stolíky v čakárni.

·      Dôsledne separujte infekčný odpad.

·      V  ambulancii častejšie používajte germicídne žiariče aj za cenu väčších prestávok počas ordinačných hodín.

Používajte OOP  pokiaľ možno respirátory typu FFP3 i ochranné okuliare.

 

Za predpokladu, že pacient  nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu, nebol posledné 2 týždne v zahraničí a nemá nariadenú karanténu alebo nemal kontakt s osobou s podozrením na COVID-19 alebo s osobou s potvrdeným COVID-19 a nemá žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti z dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.), má akútny stav:

 

Požiadavky:

 • Pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia pacient musí́ mať na tvári rúško.
 • Majte vždy prehľad, ktoré osoby v danom momente boli v čakárni. Ideálne, ak je v čakárni iba jedna osoba.
 • Pacient si pri vstupe do zariadenia dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom s obsahom alkoholu resp. virucídny roztok.
 • Personál v  ambulancii musí mať na tvári ochranné rúško a podľa zváženia i ochranné rukavice.
 • Meranie telesnej teploty je prvý dôležitý krok! Sestra odmeria pacientovi telesnú teplotu pri vstupe do zariadenia.
 • Sestra dá pacientovi vyplniť „Prehlásenie pacienta“. 

Download
Preložená čínska príručka ku COVID19
Smernica pre-COVID-19-epidémie-verzia-7.
Adobe Acrobat Document 371.0 KB
Download
Cestne_prehlasenie_pacienta_COVID-19.pdf
Adobe Acrobat Document 166.5 KB
Download
Usmernenie hlavného hygienika - 5. aktualizácia.
Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-1
Adobe Acrobat Document 452.0 KB

Hodnotiaci list pacienta je na konci dokumentu.


Nové zahraničné  dokument, ktoré doporučuje Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD

 

Bristké  odporúčania pre  endoskopiu, tracheotómiu a iné…

http://www.britishlaryngological.org/news/message-bla-president-covid-19

 

Britské guideline pre ORL. 

https://www.entuk.org/entuk-guidelines-changes-ent-during-covid-19-pandemic

 

Tu je prvá PRÍRUČKA PRE COVID19 - diagnóza a liečba - spracovaný Čínskou univerzitou. 

http://www.britishlaryngological.org/news/covid-19-important-guidance


Dokumenty sa  v čase menia, upravujú. Sledujte si preto linky.


Informácie v ňom sa totiž môžu týkať viacerých špecializácii, resp. aj vy ich môžete následne šíriť v rámci vašich kontaktov.
prof. MUDr. Jozef Šuvada, riaditeľ Odboru štandardných diagnostických a terapeutických postupov Ministerstva zdravotníctva SR, odporúča sledovať a využívať Štandardné postupy:
https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

Okrem toho chceme upriamiť Vašu pozornosť aj na 4. aktualizáciu usmernenia Hlavného hygienika SR k ochoreniu Covid-19
http://www.e-vuc.sk/buxus/docs/Usmernenie_HHSR_COVID-19_4.aktual_13_3_2020.pdf

Ďalšie priebežne aktualizované usmernenia, postupy a vyhlášky nájdete na stránke
https://www.e-vuc.sk/e-vuc/aktuality-a-oznamy/usmernenia-k-ochoreniu-covid-19-corona-virus.html?page_id=134621

 

Nižšie  nájdete odkazy na vývesky a čestné prehlásenie pre pacientov. Doporučujem každému pacientovi pred vstupom do ambulancie odobrať cestovateľskú anamnézu a aj či bol v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia.  Podľa Vášho uváženia dať podpísať aj četné prehlásenie. Podľa mojich skúseností sa ľudia zrazu rozpamätajú ako im dáte niečo podpísať. Cháňte sa!

 

Priloha: "Usmernenie.pdf" zobrazite kliknutím na 
https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=3014a1dbb6&I=0
Priloha: "Corona_epid _oznam.docx" zobrazite kliknutím na 
https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=3014a1dbb6&I=1
Priloha: "čestné prehlásenie.docx" zobrazite kliknutím na 
https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=3014a1dbb6&I=2
Priloha: "Oznam_cestne_prehlasenie.docx" zobrazite kliknutím na 
https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=3014a1dbb6&I=3


Doporučujem Vám bodovať každú telefonickú alebo mailovú komunikáciu. Zatiaľ iba z.p. Dôvera ochotná zohľadniť situáciu a uhradiť 160 bodov. No keď netečie aspoň kvapká...


Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Dovoľujem si Vás upozorniť na novú zákonnú povinnosť  a vytvorenie interného systému bezpečnosti. Viac informácií tu a na stránkach Lekárskej komory.


POZOR: JESENNÉ stretnutie neštátnych ORL lekárov 2020 - AKCIA ZRUŠENÁ 

A
AKCIA Z DÔVODU NARIADENIA VLÁDY ZRUŠENÁ
14. Jesenné  stretnutie neštátnych ORL lekárov 2020
2.10.2020
Hotel Chopok, Demänovská Dolina

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,


Dovoľujem si Vám oznámiť, že tradičné stretnutie už tento rok žiaľ nebudeme organizovať. Predpokladám, že ani jarný termin nevyzerá optimisticky.


MUDr. R. Kulich

Download
Jar 2020.pdf
Adobe Acrobat Document 308.3 KB

Pozor na zákonnú povinnosť  a nahlasovanie pracovníkov            2. kategórie

Vážený kolega, 

dovoľujem si Vás upozorniť na povinnosť zamestnávateľa: 

v súvislosti s novou legislatívnou povinnosťou zamestnávateľa oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyelektronicky do 15.1.2019 údaje o zamestnancoch v 2. kategórii zdravotných rizík (§30 ods. 1 písm. k) Zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení) Vám nižšie zasielame krátke inštrukcie a návod na zasielanie tejto informácie. 

 

 1. Elektronický formulár k oznamovaniu údajov sa nachádza na stránke Úradu verejného zdravotníctva  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143  -  názov formuláru : elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 (html)
 2. Elektronický formulár otvorte kliknutím na názov formuláru a vyplňte požadované údaje v jednotlivých poliach. 
 • Zadajte údaje o subjekte
 • Zadajte údaje o pracovisku/ prevádzke 
 • Zadajte názov profesie  v 2. kategórií a informácie o nej
  1. Kódy SK ISCO 08 pre pracovné zaradenie (vyberte si z uvedenej ponuky):  

  2212046 Otorinolaryngológ;  Ambulantná sestra – 3221001, Upratovačka – 9112000

Prípadne ak máte aj iné profesie nájdete ich na:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/516/20120110#prilohy.text

 

 1. počet zamestnancov v danej profesii /samostatne ženy
 2. pri zaškrtávaní faktorov pracovného prostredia prosím zaškrtnite pri jednotlivých profesiách nasledujúce faktory:

lekár : biologické faktory, psychická pracovná záťaž a ak máte na pracovisku laser, alebo  rtg tak  

- ambulantná sestra - chemické faktory, biologické faktory, psychická pracovná záťaž

- upratovačka - chemické faktory, biologické faktory, fyzická záťaž

-      Následne pridajte týmto spôsobom všetky profesie tlačidlom Pridať profesiu.  Do formuláru uveďte len tie profesie, ktoré vediete na vašom pracovisku.

 • V prípade viacerých pracovísk/prevádzok na rôznych adresách prosím použite možnosť Pridať pracovisko
 1. Po vyplnení formuláru je potrebné kliknúť na spodné tlačidlo Skontrolovať. Je nevyhnutné položky označené červenou (chybné alebo povinné) opraviť/vyplniť. Po prekontrolovaní formuláru uložte údaje kliknutím na Uložiť. Dokument sa Vám automaticky uloží pod názvom „ElektronickeOznamovanieKategorie2“ vo formáte xml do priečinku Stiahnuté súboryvášho počítača. 
 2. V prípade ak máte viaceré profesie a pracoviská  a rozsiahlejšie údaje je možné vypĺňať formulár postupne. V tomto prípade postupujte podľa bodu 9 Odborného usmernenia, ktoré zasielame v prílohe e-mailu.
 3. Takto pripravený dokument s názvom „ElektronickeOznamovanieKategorie2“ skopírujte z  priečinku stiahnuté dokumenty  a vložte ho do prílohy e- mailu, ktorý je  potrebné zaslať na adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: kategoria2@uvzsr.skDokument vložte do prílohy e-mailu a do predmetu správy napíšte: Oznamovanie kategórie 2 – „obchodné meno vašej spoločnosti“  Nič ďalšie nie je potrebné do e-mailu dopísať.
 4. Termín na elektronické zasielanie je od 31.12.2018 do 15.1.2019.
 5. V jednej e-mailovej správe je možné poslať iba jeden elektronický formulár vyplnený za celú spoločnosť a všetky pracoviská. 
 6. Po prijatí a spracovaní formulára UVZ SR bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o prijatí uvedeného oznámenia.

 

V prípade ak by ste potrebovali ďalšie informácie týkajúce sa vypĺňania alebo zasielania uvedeného formuláru  na Úrad verejného zdravotníctva v prílohe Vám zasielame aj usmernenie Úradu  k vypĺňaniu formuláru, prípadne nás ohľadom týchto informácií môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom. 

 

S pozdravom a prianím pekného dňaVážené kolegyne, Vážení kolegovia, niekoľko postrehov k plánovanej zmene legislatívy. 

 

Blíži sa koniec roka 2017. Čas letí ako voda a Nový rok nám prinesie rôzne legislatívne zmeny, ktoré pre mnohých nemusia byť príjemné. Hlavne pre tých, ktorí nie sú zbehlí v otázkach počítačov, internetu a elektronického zdravotníctva. Kompetentní sľubujú týmito zmenami viacej bezpečnosti pre pacienta, dostupnosť informácií, a na druhej strane viac kontroly nad našou prácou. Veľký brat sa bude ešte viacej pozerať.

 

Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 1.1.2018 nám začína povinnosť pripojiť náš ambulantný software  resp. počítač  na eZdravie po starom eHealth resp.na server Národného centra zdravotníckych informácií. Ďalej nám vzniká povinnosť zadávať elektronické recepty. Znie to možno zložito a otravne, ale všetko by malo po nastavení bežať automaticky s "minimálnym" zdržaním. 

 

Poisťovňa Dôvera prišla ako prvá so službou "Bezpečné lieky online" už v roku 2015 a pretože zákazku dala vypracovať súkromnej štátom nedotovanej firme, tak služba funguje na 99% a zdrží Vás podľa rýchlosti internetu a Vášho počítača iba pár sekúnd. Službu poskytuje bezplatne a je zabudovaná vo všetkých ambulantných softwaroch. Podobne funguje aj elektronický recept od VšZP, ktorá "know how" pravdepodbne prebrala od Dôvery a našťastie si nenajala tetu Anku a spol.... Aj toto funguje fajn iba s drobnými nejasnosťami a hlavne to zásadne nezdržuje. Obe služby potencionálne dokážu upozorniť na interakcie a tiež nám poskytnúť informáciu o liekoch aké pacient užíva. Zdôrazňujem, pre tých ktorí služby nepoznajú, že všetko sa deje automaticky a nič navyše sa zadávať nemusí. Vzhľadom na platnú legislatívu, upozorňujem tých, ktorí služby nemajú zavedené, aby oslovili poskytovateľov svojich ambulantných softwarov a služby si nechali aktivovať.

 

Druhá možnosť už nie je... Podľa posledných správ štátny eRecept nebude a NCZI resp. eZdravie bude dáta o receptoch preberať z poisťovní. Takže si prosím aktivujte službu u ZP Dôvera i vo VšZP. 

 

 

Odkaz na NCZI: http://www.ezdravotnictvo.sk/ezdravie/Elektronicke-preukazy-zdravotnickych-pracovnikov/Stranky/default.aspx

 

Nižšie je správa z poisťovne Dôvera, ak ste ju nedostali.

Download
Aktuálne informácie o službe BL online D
Adobe Acrobat Document 101.8 KB


https://vzdravotnictve.sk/zdravotnicky-vybor-odsuhlasil-zvysenie-sadzby-za-poistencov-statu/

 

Editka Hlavačková doporučuje tento link - ZAP vybojoval lepšie podmienky pre ambulantov... 4.10.2017


Téma: elektronické zdravotníctvo

Žiaľ, po osobných skúsenostiach s touto plánovanou službou Národného centra zdravotníckych informácií musím konštatovať, že moje optimistické vízie narazili na dno. Áno myšlienka je skvelá, ale ak takýto obrovský projekt zveríte štátnej firme resp. nesprávne vybraným inštitúciám,  tak  klasický slovenský výsledok je, že to zhltne  množstvo peňazí a že  konečný produkt je nepoužiteľný...  Projekt pôvodne e-Health zmenil meno na e-Zdravotníctvo.

 

Napriek tomu Vás upozorňujem, aby ste si vybavili Preukaz zdravotníckeho pracovníka ako prikazuje zákon. Prosím nemajte obavu, že niečo  nezvládnete - poskytovatelia Vášho  softwaru, ktorý používate v ambulanciách Vám s tým určite pomôžu a v tom lepšom prípade Vám preukazy zapadnú  prachom.

 

Na nižšie uvedenej stránke eZdravotníctva je podrobný popis a  názorné video.

 

odkaz z NCZI:

 

Odporúčame Vám najmä možnosť osobného podania žiadosti na pracoviskách Slovenskej pošty, prostredníctvom Integrovaných obslužných miest občana (IOMO).

Všetky potrebné informácie ohľadne podania žiadosti a vydania ePZP nájdete na web stránke: http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme vyplýva povinnosť pre všetkých zdravotníckych pracovníkov požiadať o ePZP najneskôr do 31.10.2017.

 

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
email: nczisk@nczisk.sk
tel.: 02/32 35 30 30Prednášku o kontrolách v ambulancii z jesenného stretnutia neštátnych ORL 2016 nájdete v sekcii Dôverné.

Heslo bolo odoslané členom sekcie pri spustení stránky. /15.10.2016/


Dôležitá správa pre foniatrov!

Zvýšený doplatok za NP pred deti do 18 rokov.

Správa od MUDr. Dagmar Volmutovej, 10.7.2017Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

napísala som vzorový list pre obvodných lekárov, ktorý sa týka odosielania na preventívne prehliadky a vyšetrení na vodičské oprávnenie. Nájdete ho v časti DOKUMENTY. Ak sa Vám pozdáva, rozošlite ho obvodným lekárom, prípadne si ho upravte podľa svojich predstáv, nech sa nám tie vyšetrenia rozbehnú.
Prajem Vám príjemne prežité leto, oddýchnite si a načerpajte veľa nových síl.🌞
Teším sa na najbližšie stretnutia.
MUDr. Zuzana Balcová, 30.6.2016

Priemerný vek členov Sekcie neštátnych otorinolaryngológov podľa štatistiky z r. 2014 (podľa štatistiky z mája 2016 je  priemerný vek 58.27)

22.5.2016Zmena znenia Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. prílohy č.5

Kritéria na  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – minimálne požiadavky na sluch, MUDr. Zuzana Balcová

20.5.2016


Zdaňovanie nepeňažných príjmov  farmafiriem

MUDr. Edita Hlaváčková - z prezentácie na Stretnutí NZZ ORL 13.5.2016

22.05.2016

 Jesenné stretnutie neštátnych OŔĹ lekárov je z nariadenia vlády SR zrušené.