Sekcia neštátnych otorinolaryngológov SSO


Sekcia neštátnych otorinolaryngológov - Slovenskej spoločnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - združuje hlavne privátnych ambulantných lekárov a ďalej priaznivcov a priateľov otorinolaryngológie, ktorým nie je ľahostajná situácia a budúcnosť slovenského zdravotníctva  a predovšetkým  odborov ORL a  foniatrie.

 

Ak máte príspevok alebo podnet či dôležité informácie, ktoré tu chýbajú napíšte nám, aby boli dostupné pre všetkých členov. Je možné uverejniť aj príspevok alebo tému do diskusie v prípade , že chcete o nej diskutovať s kolegami.


Ak nedostávate E-mail z nzzorl@gmail.com - pravdepodobne nemám Vašu adresu alebo je nesprávna alebo nie ste členom NZZ ORL. Prosím napíšte na nzzorl@gmail.com


Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

Prosím pošlite mi Vašu novú emailovú adresu - všetci čo používali adresu s doménou telekom.sk alebo t-com.sk. Adresy Vám už nefunguje - vracia sa mi pravidelne 31 nedoručených mailov.


V tejto časti stránky Vám budem pripájať informácie  z VÚC, MZ a LEKOM, v prípade, že ich nedostávate:


Od 1.1.2024 ePN sú povinní vystavovať všetci lekári - teda aj ORL špecialisti

Odporúčam prečítať si metodické usmernenie

https://www.ezdravotnictvo.sk/documents/1005903/2121181/Metodicky_pokyn_4_2022.pdf/3743ebe2-f340-a572-64d4-a0c928d484cc?t=1698745867572

 

a informácie na stránke  NCZI - ePN

 


Jarné stretnutie neštátnych ORL lekárov 2024 

Prosím registrujte sa na adrese:  

kongresnzzorl@gmail.com


 

     VÁŽENÉ KOLEGYNE  A KOLEGOVIA

 

Pozývame Vás na 

                                na  14. ROČNÍK KONFERENCIE

s názvom

 

 

   Dni neštátnych ORL lekárov,

 

ktorá sa bude konať na kúpeľnom ostrove v hoteli Esplanade v Piešťanoch

 v dňoch

26. - 27.apríla  2024

 

V rámci konferencie nás čaká odborné vzdelávanie s odborníkmi v oblasti ORL  . 

Naše pozvanie prijali Doc. Pavel Doležal, MUDr. Matúš Mačaj, MUDr . Zora Feriancová, MUDr. Richard Kulich, MUDr. Zoltán Csendes, MUDr.Csekesová 

 

 

Spojíme   odborné vzdelávanie v rámci konferencie s príjemným oddychom a možnosťou využitia kúpeľných procedúr.

 

 

Konferencia je zaradená  do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME

Je potrebné pri registrácii uhradiť registračný poplatok na č. účtu Tatrabanka a.s.

IBAN: SK 92 1100 0000 0029 2284 7565

Registračný poplatok zahŕňa: účastnícky poplatok, pripravené materiály, odborný program,

konferenčnú tašku, coffee break, večeru , obed a spoločenský večer .

Poplatok je do konca  marca  2024 : 130,-€

na mieste : 170 ,-€

Poprosím všetkých registrovať sa na nasledovný e-mail :

kongresnzzorl@gmail.com

 

Presné inštrukcie s programom každému jednému účastníkovi pošleme  do konca marca 2024

Možnosti ubytovania *

 

 

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť .

 

S pozdravom  Csendes Zoltán 

 

Predseda NZZ ORL spoločnosti 


Download
Metodické usmernenie hlavného odborníka pre otorinolaryngológiu
Metodické usmernenie hlavného odborníka
Adobe Acrobat Document 180.2 KB


Hodnotiaci list pacienta je na konci dokumentu.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Dovoľujem si Vás upozorniť na novú zákonnú povinnosť  a vytvorenie interného systému bezpečnosti. Viac informácií tu a na stránkach Lekárskej komory.


POZOR: JESENNÉ stretnutie neštátnych ORL lekárov 2020 - AKCIA ZRUŠENÁ 


Pozor na zákonnú povinnosť  a nahlasovanie pracovníkov            2. kategórie

Vážený kolega, 

dovoľujem si Vás upozorniť na povinnosť zamestnávateľa: 

v súvislosti s novou legislatívnou povinnosťou zamestnávateľa oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyelektronicky do 15.1.2019 údaje o zamestnancoch v 2. kategórii zdravotných rizík (§30 ods. 1 písm. k) Zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení) Vám nižšie zasielame krátke inštrukcie a návod na zasielanie tejto informácie. 

 

 1. Elektronický formulár k oznamovaniu údajov sa nachádza na stránke Úradu verejného zdravotníctva  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143  -  názov formuláru : elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 (html)
 2. Elektronický formulár otvorte kliknutím na názov formuláru a vyplňte požadované údaje v jednotlivých poliach. 
 • Zadajte údaje o subjekte
 • Zadajte údaje o pracovisku/ prevádzke 
 • Zadajte názov profesie  v 2. kategórií a informácie o nej
  1. Kódy SK ISCO 08 pre pracovné zaradenie (vyberte si z uvedenej ponuky):  

  2212046 Otorinolaryngológ;  Ambulantná sestra – 3221001, Upratovačka – 9112000

Prípadne ak máte aj iné profesie nájdete ich na:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/516/20120110#prilohy.text

 

 1. počet zamestnancov v danej profesii /samostatne ženy
 2. pri zaškrtávaní faktorov pracovného prostredia prosím zaškrtnite pri jednotlivých profesiách nasledujúce faktory:

lekár : biologické faktory, psychická pracovná záťaž a ak máte na pracovisku laser, alebo  rtg tak  

- ambulantná sestra - chemické faktory, biologické faktory, psychická pracovná záťaž

- upratovačka - chemické faktory, biologické faktory, fyzická záťaž

-      Následne pridajte týmto spôsobom všetky profesie tlačidlom Pridať profesiu.  Do formuláru uveďte len tie profesie, ktoré vediete na vašom pracovisku.

 • V prípade viacerých pracovísk/prevádzok na rôznych adresách prosím použite možnosť Pridať pracovisko
 1. Po vyplnení formuláru je potrebné kliknúť na spodné tlačidlo Skontrolovať. Je nevyhnutné položky označené červenou (chybné alebo povinné) opraviť/vyplniť. Po prekontrolovaní formuláru uložte údaje kliknutím na Uložiť. Dokument sa Vám automaticky uloží pod názvom „ElektronickeOznamovanieKategorie2“ vo formáte xml do priečinku Stiahnuté súboryvášho počítača. 
 2. V prípade ak máte viaceré profesie a pracoviská  a rozsiahlejšie údaje je možné vypĺňať formulár postupne. V tomto prípade postupujte podľa bodu 9 Odborného usmernenia, ktoré zasielame v prílohe e-mailu.
 3. Takto pripravený dokument s názvom „ElektronickeOznamovanieKategorie2“ skopírujte z  priečinku stiahnuté dokumenty  a vložte ho do prílohy e- mailu, ktorý je  potrebné zaslať na adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: kategoria2@uvzsr.skDokument vložte do prílohy e-mailu a do predmetu správy napíšte: Oznamovanie kategórie 2 – „obchodné meno vašej spoločnosti“  Nič ďalšie nie je potrebné do e-mailu dopísať.
 4. Termín na elektronické zasielanie je od 31.12.2018 do 15.1.2019.
 5. V jednej e-mailovej správe je možné poslať iba jeden elektronický formulár vyplnený za celú spoločnosť a všetky pracoviská. 
 6. Po prijatí a spracovaní formulára UVZ SR bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o prijatí uvedeného oznámenia.

 

V prípade ak by ste potrebovali ďalšie informácie týkajúce sa vypĺňania alebo zasielania uvedeného formuláru  na Úrad verejného zdravotníctva v prílohe Vám zasielame aj usmernenie Úradu  k vypĺňaniu formuláru, prípadne nás ohľadom týchto informácií môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom. 

 

S pozdravom a prianím pekného dňa

https://vzdravotnictve.sk/zdravotnicky-vybor-odsuhlasil-zvysenie-sadzby-za-poistencov-statu/

 

Editka Hlavačková doporučuje tento link - ZAP vybojoval lepšie podmienky pre ambulantov... 4.10.2017
Prednášku o kontrolách v ambulancii z jesenného stretnutia neštátnych ORL 2016 nájdete v sekcii Dôverné.

Heslo bolo odoslané členom sekcie pri spustení stránky. /15.10.2016/


Dôležitá správa pre foniatrov!

Zvýšený doplatok za NP pred deti do 18 rokov.

Správa od MUDr. Dagmar Volmutovej, 10.7.2017Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

napísala som vzorový list pre obvodných lekárov, ktorý sa týka odosielania na preventívne prehliadky a vyšetrení na vodičské oprávnenie. Nájdete ho v časti DOKUMENTY. Ak sa Vám pozdáva, rozošlite ho obvodným lekárom, prípadne si ho upravte podľa svojich predstáv, nech sa nám tie vyšetrenia rozbehnú.
Prajem Vám príjemne prežité leto, oddýchnite si a načerpajte veľa nových síl.🌞
Teším sa na najbližšie stretnutia.
MUDr. Zuzana Balcová, 30.6.2016

Priemerný vek členov Sekcie neštátnych otorinolaryngológov podľa štatistiky z r. 2014 (podľa štatistiky z mája 2016 je  priemerný vek 58.27)

22.5.2016Zmena znenia Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. prílohy č.5

Kritéria na  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – minimálne požiadavky na sluch, MUDr. Zuzana Balcová

20.5.2016


Zdaňovanie nepeňažných príjmov  farmafiriem

MUDr. Edita Hlaváčková - z prezentácie na Stretnutí NZZ ORL 13.5.2016

22.05.2016