Sekcia neštátnych otorinolaryngológov SSO


Sekcia neštátnych otorinolaryngológov - Slovenskej spoločnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - združuje hlavne privátnych ambulantných lekárov a ďalej priaznivcov a priateľov otorinolaryngológie, ktorým nie je ľahostajná situácia a budúcnosť slovenského zdravotníctva  a predovšetkým  odborov ORL a  foniatrie.

 

Ak máte príspevok alebo podnet či dôležité informácie, ktoré tu chýbajú napíšte nám, aby boli dostupné pre všetkých členov. Je možné uverejniť aj príspevok alebo tému do diskusie v prípade , že chcete o nej diskutovať s kolegami.


Ak nedostávate E-maily z nzzorl@gmail.com - pravdepodobne nemám Vašu adresu alebo je nesprávna alebo nie ste členom NZZ ORL. Prosím napíšte na nzzorl@gmail.comPrvá informácia
Jarné stretnutie neštátnych ORL lekárov. 2020
 
17.-18.4. 2020
Hotel Chopok, Demänovská Dolina


Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
Dovoľujem si Vám oznámiť termín konania tradičného Jarného stretnutia neštátnych ORL
lekárov 2020, ktoré je naplánované na 17.-18.4. 2020 v Kongresovom Hoteli Chopok****
v Demänovskej doline. V rámci stretnutia bude zaradený odborný program a schôdza
sekcie NZZ ORL.
Teším sa na stretnutie s Vami,

MUDr. R. Kulich
Pozor na zákonnú povinnosť  a nahlasovanie pracovníkov            2. kategórie

Vážený kolega, 

dovoľujem si Vás upozorniť na povinnosť zamestnávateľa: 

v súvislosti s novou legislatívnou povinnosťou zamestnávateľa oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyelektronicky do 15.1.2019 údaje o zamestnancoch v 2. kategórii zdravotných rizík (§30 ods. 1 písm. k) Zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení) Vám nižšie zasielame krátke inštrukcie a návod na zasielanie tejto informácie. 

 

 1. Elektronický formulár k oznamovaniu údajov sa nachádza na stránke Úradu verejného zdravotníctva  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143  -  názov formuláru : elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 (html)
 2. Elektronický formulár otvorte kliknutím na názov formuláru a vyplňte požadované údaje v jednotlivých poliach. 
 • Zadajte údaje o subjekte
 • Zadajte údaje o pracovisku/ prevádzke 
 • Zadajte názov profesie  v 2. kategórií a informácie o nej
  1. Kódy SK ISCO 08 pre pracovné zaradenie (vyberte si z uvedenej ponuky):  

  2212046 Otorinolaryngológ;  Ambulantná sestra – 3221001, Upratovačka – 9112000

Prípadne ak máte aj iné profesie nájdete ich na:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/516/20120110#prilohy.text

 

 1. počet zamestnancov v danej profesii /samostatne ženy
 2. pri zaškrtávaní faktorov pracovného prostredia prosím zaškrtnite pri jednotlivých profesiách nasledujúce faktory:

lekár : biologické faktory, psychická pracovná záťaž a ak máte na pracovisku laser, alebo  rtg tak  

- ambulantná sestra - chemické faktory, biologické faktory, psychická pracovná záťaž

- upratovačka - chemické faktory, biologické faktory, fyzická záťaž

-      Následne pridajte týmto spôsobom všetky profesie tlačidlom Pridať profesiu.  Do formuláru uveďte len tie profesie, ktoré vediete na vašom pracovisku.

 • V prípade viacerých pracovísk/prevádzok na rôznych adresách prosím použite možnosť Pridať pracovisko
 1. Po vyplnení formuláru je potrebné kliknúť na spodné tlačidlo Skontrolovať. Je nevyhnutné položky označené červenou (chybné alebo povinné) opraviť/vyplniť. Po prekontrolovaní formuláru uložte údaje kliknutím na Uložiť. Dokument sa Vám automaticky uloží pod názvom „ElektronickeOznamovanieKategorie2“ vo formáte xml do priečinku Stiahnuté súboryvášho počítača. 
 2. V prípade ak máte viaceré profesie a pracoviská  a rozsiahlejšie údaje je možné vypĺňať formulár postupne. V tomto prípade postupujte podľa bodu 9 Odborného usmernenia, ktoré zasielame v prílohe e-mailu.
 3. Takto pripravený dokument s názvom „ElektronickeOznamovanieKategorie2“ skopírujte z  priečinku stiahnuté dokumenty  a vložte ho do prílohy e- mailu, ktorý je  potrebné zaslať na adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: kategoria2@uvzsr.skDokument vložte do prílohy e-mailu a do predmetu správy napíšte: Oznamovanie kategórie 2 – „obchodné meno vašej spoločnosti“  Nič ďalšie nie je potrebné do e-mailu dopísať.
 4. Termín na elektronické zasielanie je od 31.12.2018 do 15.1.2019.
 5. V jednej e-mailovej správe je možné poslať iba jeden elektronický formulár vyplnený za celú spoločnosť a všetky pracoviská. 
 6. Po prijatí a spracovaní formulára UVZ SR bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o prijatí uvedeného oznámenia.

 

V prípade ak by ste potrebovali ďalšie informácie týkajúce sa vypĺňania alebo zasielania uvedeného formuláru  na Úrad verejného zdravotníctva v prílohe Vám zasielame aj usmernenie Úradu  k vypĺňaniu formuláru, prípadne nás ohľadom týchto informácií môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom. 

 

S pozdravom a prianím pekného dňaVážené kolegyne, Vážení kolegovia, niekoľko postrehov k plánovanej zmene legislatívy. 

 

Blíži sa koniec roka 2017. Čas letí ako voda a Nový rok nám prinesie rôzne legislatívne zmeny, ktoré pre mnohých nemusia byť príjemné. Hlavne pre tých, ktorí nie sú zbehlí v otázkach počítačov, internetu a elektronického zdravotníctva. Kompetentní sľubujú týmito zmenami viacej bezpečnosti pre pacienta, dostupnosť informácií, a na druhej strane viac kontroly nad našou prácou. Veľký brat sa bude ešte viacej pozerať.

 

Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 1.1.2018 nám začína povinnosť pripojiť náš ambulantný software  resp. počítač  na eZdravie po starom eHealth resp.na server Národného centra zdravotníckych informácií. Ďalej nám vzniká povinnosť zadávať elektronické recepty. Znie to možno zložito a otravne, ale všetko by malo po nastavení bežať automaticky s "minimálnym" zdržaním. 

 

Poisťovňa Dôvera prišla ako prvá so službou "Bezpečné lieky online" už v roku 2015 a pretože zákazku dala vypracovať súkromnej štátom nedotovanej firme, tak služba funguje na 99% a zdrží Vás podľa rýchlosti internetu a Vášho počítača iba pár sekúnd. Službu poskytuje bezplatne a je zabudovaná vo všetkých ambulantných softwaroch. Podobne funguje aj elektronický recept od VšZP, ktorá "know how" pravdepodbne prebrala od Dôvery a našťastie si nenajala tetu Anku a spol.... Aj toto funguje fajn iba s drobnými nejasnosťami a hlavne to zásadne nezdržuje. Obe služby potencionálne dokážu upozorniť na interakcie a tiež nám poskytnúť informáciu o liekoch aké pacient užíva. Zdôrazňujem, pre tých ktorí služby nepoznajú, že všetko sa deje automaticky a nič navyše sa zadávať nemusí. Vzhľadom na platnú legislatívu, upozorňujem tých, ktorí služby nemajú zavedené, aby oslovili poskytovateľov svojich ambulantných softwarov a služby si nechali aktivovať.

 

Druhá možnosť už nie je... Podľa posledných správ štátny eRecept nebude a NCZI resp. eZdravie bude dáta o receptoch preberať z poisťovní. Takže si prosím aktivujte službu u ZP Dôvera i vo VšZP. 

 

 

Odkaz na NCZI: http://www.ezdravotnictvo.sk/ezdravie/Elektronicke-preukazy-zdravotnickych-pracovnikov/Stranky/default.aspx

 

Nižšie je správa z poisťovne Dôvera, ak ste ju nedostali.

Download
Aktuálne informácie o službe BL online D
Adobe Acrobat Document 101.8 KB


https://vzdravotnictve.sk/zdravotnicky-vybor-odsuhlasil-zvysenie-sadzby-za-poistencov-statu/

 

Editka Hlavačková doporučuje tento link - ZAP vybojoval lepšie podmienky pre ambulantov... 4.10.2017


Téma: elektronické zdravotníctvo

Žiaľ, po osobných skúsenostiach s touto plánovanou službou Národného centra zdravotníckych informácií musím konštatovať, že moje optimistické vízie narazili na dno. Áno myšlienka je skvelá, ale ak takýto obrovský projekt zveríte štátnej firme resp. nesprávne vybraným inštitúciám,  tak  klasický slovenský výsledok je, že to zhltne  množstvo peňazí a že  konečný produkt je nepoužiteľný...  Projekt pôvodne e-Health zmenil meno na e-Zdravotníctvo.

 

Napriek tomu Vás upozorňujem, aby ste si vybavili Preukaz zdravotníckeho pracovníka ako prikazuje zákon. Prosím nemajte obavu, že niečo  nezvládnete - poskytovatelia Vášho  softwaru, ktorý používate v ambulanciách Vám s tým určite pomôžu a v tom lepšom prípade Vám preukazy zapadnú  prachom.

 

Na nižšie uvedenej stránke eZdravotníctva je podrobný popis a  názorné video.

 

odkaz z NCZI:

 

Odporúčame Vám najmä možnosť osobného podania žiadosti na pracoviskách Slovenskej pošty, prostredníctvom Integrovaných obslužných miest občana (IOMO).

Všetky potrebné informácie ohľadne podania žiadosti a vydania ePZP nájdete na web stránke: http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme vyplýva povinnosť pre všetkých zdravotníckych pracovníkov požiadať o ePZP najneskôr do 31.10.2017.

 

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
email: nczisk@nczisk.sk
tel.: 02/32 35 30 30Prednášku o kontrolách v ambulancii z jesenného stretnutia neštátnych ORL 2016 nájdete v sekcii Dôverné.

Heslo bolo odoslané členom sekcie pri spustení stránky. /15.10.2016/


Dôležitá správa pre foniatrov!

Zvýšený doplatok za NP pred deti do 18 rokov.

Správa od MUDr. Dagmar Volmutovej, 10.7.2017Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

napísala som vzorový list pre obvodných lekárov, ktorý sa týka odosielania na preventívne prehliadky a vyšetrení na vodičské oprávnenie. Nájdete ho v časti DOKUMENTY. Ak sa Vám pozdáva, rozošlite ho obvodným lekárom, prípadne si ho upravte podľa svojich predstáv, nech sa nám tie vyšetrenia rozbehnú.
Prajem Vám príjemne prežité leto, oddýchnite si a načerpajte veľa nových síl.🌞
Teším sa na najbližšie stretnutia.
MUDr. Zuzana Balcová, 30.6.2016

Priemerný vek členov Sekcie neštátnych otorinolaryngológov podľa štatistiky z r. 2014 (podľa štatistiky z mája 2016 je  priemerný vek 58.27)

22.5.2016Zmena znenia Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. prílohy č.5

Kritéria na  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – minimálne požiadavky na sluch, MUDr. Zuzana Balcová

20.5.2016


Zdaňovanie nepeňažných príjmov  farmafiriem

MUDr. Edita Hlaváčková - z prezentácie na Stretnutí NZZ ORL 13.5.2016

22.05.2016