MUDr. Dagmar Volmutová, Predseda Foniatrickej sekcie SSO

 

Foniatrická a ORL ambulancia, PK Mýtna 5, 811 07 Bratislava,

 

 

 

Vážení kolegyne a kolegovia,

 

 

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 21.6.2016 som sa zúčastnila na zasadnutí kategorizačnej komisie pre kompenzačné pomôcky skupiny N. Na zasadnutí sa prerokovávala problematika načúvacích  prístrojov pre deti. 

 

 

Vytvorila sa nová spoločná skupina N 1. 4. - načúvacie prístroje pre deti (závesné,  RIC, RITE a  zvukovodové NP) pre stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu. Stupeň poruchy sluchu sa nebude definovať samostatne. 

 

 

Po detailnom preštudovaní technických parametrov načúvacích prístrojov sme do uvedenej skupiny zaradili minimálne 5 kanálové NP od jednotlivých firiem, ktoré spĺňali požadované technické parametre. Kódy jednotlivých načúvacích aparátov budú v zozname uvedené pod rovnakým kódom ako doteraz, v poznámke budú mať ZP uvedenú cenu úhrady 500,00 €,  ak bude NP predpísaný deťom.

 

 

Po rokovaní s členmi kategorizačnej komisie bola schválená úhrada zdravotných poisťovní vo výške  500,00 €  za jeden  načúvací prístroj pre deti.

 

 

Načúvacie prístroje zaradené do skupiny pre deti  N 1.4.  sa budú naďalej predpisovať pre dospelých pod rovnakým kódom a úhrada pre dospelých zostane nezmenená.

 

Uvedené zmeny budú veľkým prínosom pre kompenzáciu porúch sluchu u detí a mali by platiť od 1.10.2016

 

 

MUDr. Dagmar Volmutová

 

predseda foniatrickej sekcie SSO