Prednáška MUDr. Karin Horváthovej o možnosti bodovania sa nachádza v dokumentoch.


Zvýšený doplatok za NP pred deti do 18 rokov.

Správa od MUDr. Dagmar Volmutovej, 10.7.2017


Zmena znenia Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. prílohy č.5

 

Kritéria na  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – minimálne požiadavky na sluch, MUDr. Zuzana Balcová

22.5.2016


Zdaňovanie nepeňažných príjmov  farmafiriem

MUDr. Edita Hlaváčková - z prezentácie na Stretnutí NZZ ORL 13.5.2016

22.05.2016