ZEP - zaručený elektronický podpis


Svet moderných informačných technológii využívajúci elektronický spôsob výmeny informácii postupne nahrádza tradičný papierový svet. Posledné desaťročie prinieslo nevyhnutné zmeny v legislatívach krajín, ktoré zrovnoprávnili tradičné posudzovanie pravosti papierových dokumentov s elektronickým overovaním autenticity dokumentu pomocou elektronického podpisu. Rovnako legislatíva v Slovenskej republike zaviedla pojem zaručený elektronický podpis a určila podmienky, ktorých splnenie zaručuje platnosť elektronicky podpísaného dokumentu v právnych vzťahoch v obchodnom alebo administratívnom styku. Základnou podmienkou platnosti dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom je použitie aplikácie určenej na tvorbu a overenie zaručeného elektronického podpisu certifikovanej Národným bezpečnostným úradom SR.

Váš ambulantný sotware Vám možno ponúka možnosť využívania takejto aplikácie priamo počas písania dokumentácie, čo znamená, že máte možnosť podpisovať záznamy v karte pacienta, ale aj iné dôležité dokumenty pomocou elektronického podpisu podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.  Software využíva pritom na pozadí ďalšie externé aplikácie, ktoré však zvyčajne neovplyvňujú jednoduchú obsluhu a tradičnú prehľadnosť. V  niektorých obrazovkách (po nainštalovaní príslušných modulov) pribudnú možnosti elektronického podpísania dokumentov a následnej archivácie týchto dokumentov.

Možnosti využitia ZEP:


•  Podpísať aktuálnu dokumentáciu pacienta priamo v karte
•  Hromadné podpísanie všetkých nálezov za celý deň, alebo za iné obdobie
•  Vytvoriť faktúru ako elektronický dokument, podpísaný zabezpečeným elektronickým podpisom
•  Podpisovať iné dokumenty a formuláre
•  Prehľadná evidencia podpísaných dokumentov s možnosťou odosielania mailom atď.
•  Archivácia podpísaných dokumentov na CD


Aké sú výhody:

  • Hlavnou výhodou je možnosť evidencie zdravotnej dokumentácie pacienta v  elektronickej podobe , namiesto papierovej, čo legislatíva SR v tomto prípade povoľuje
  • V súvislosti s tým je spojená úspora času potrebného pri tlači každého záznamu a samozrejme nákladov (papier, náplne do tlačiarne, energie,...)
  • Faktúry a výstupy pre poisťovne je možné odosielať cez internet
  • Možnosť komunikovať s niektorými orgánmi štátnej správy pomocou elektronických formulárov priamo zo svojho PC (napr. daňový úrad, úrad práce,...)

INFORMUJTE SA PROSÍM U DODÁVATEĽA VÁŠHO AMBULANTNÉHO PROGRAMU O MOŽNOSTIACH AKTIVÁCIE TOHTO MODULU. 

Túto funkciu  poskytuje napr. program Medicom.