Vážené kolegyne, vážení kolegovia

 

Dňa 19.05.2016  som  sa  zúčastnila rokovania predstaviteľov  ZAP  s  ministrom  zdravotníctva Tomášom Druckerom a ďalšími vedúcimi pracovníkmi  MZ  SR.

Na  rokovaní  sme  otvorili  všetky  otázky, týkajúce sa problémov  ambulantného sektora. Dostali sme  prísľub, že budeme pozývaní  na rokovania pracovných skupín  MZ SR   a  zároveň sme  boli  požiadaní o  spolupráci pri príprave nového  Katalógu výkonov (bodovník)  ako  aj  pri príprave  novej  vyhlášky  o  minimálnom  personálnom  a materiálno technickom  vybavení  ambulancií. Súčasne sme  boli  požiadaní  o predloženie  podrobnej  analýzy  výdavkov  ambulancií v  jednotlivých odboroch.

Po  12 rokoch stagnácie sme  dostali  možnosť  podieľať  sa na  pripravovaných zmenách zdravotníckej legislatívy. Túto  možnosť nemôžeme  premrhať  so slovami napr.:  „mne je  to  jedno  ...  aj  tak  sa  nič nezmení... ja už  chcem  skončiť ....ja sa  mám  dobre aj  takto...“

1.) O  zmene  katalógu  výkonov  sme začali  vo  Výbore  SSO hovoriť  už minulý rok,  takže teraz  to už  len doplníme.

2.) Zmena  vyhlášky  o  minimálnom personálnom  a  materiálno - technickom  vybavení ambulancie  bola predmetom rokovania poslednej  členskej  schôdze  Sekcie  Neštátnych  ORL  lekárov  a  väčšina členov odsúhlasila navrhované doplnenie  technického vybavenia ambulancií.

3.) Otázka analýzy  výdavkov  ambulancie  by  nemal  a  byť  problémom -  v  spolupráci s  účtovníkom  viete presne popísať  výdavky  na  mzdy  sestry, nájomné,  poistenie, lízingy,  úvery,  výpočtovú  techniku,  atď.

Bolo  by dobré,  keby  som dostala  aspoň  20  takýchto  analýz  –  dohodnite  sa, prosím Vás, v  jednotlivých krajoch,  kto  mi to pošle.  Bolo  by dobré,  keby  tam   boli ambulancie  len so  základným  vybavením  ako aj ambulancie, ktoré  sú  vybavené , vzhľadom   na dnešnú  legislatívu, nadštandardne. Do plánovaných  výdavkov  však  nepočítajte  mzdu, ktorá Vám  zostane  po  zaplatení všetkého ostatného,  ale mzdu, ktorá  by  Vám  prináležala  ako  lekárovi  nemocnice  s  daným  počtom  rokov  praxe.

Myslím si,  že sa všetci dostaneme  k  zaujímavým  číslam. 

Kolegyne,  kolegovia, analýzy  výdavkov  nám veľmi pomôžu  aj pri rokovaniach s  poisťovňami, stanovení ceny  práce ambulancie  ,  a  teda aj jednotlivých  výkonov.  Aby  nikto  nemohol  do  médií rozprávať,  že  cena 4,20€  za 15  minútové  vyšetrenie  je  úspech....a že viac   nepotrebujeme.

Všetkým  vopred ďakujem  za spoluprácu a  verím,  že spoločnými silami sa  nám  podarí pohnúť stojatými  vodami. 

S  pozdravom  a  želaním  všetkého  dobrého,

MUDr. Edita Hlavačková 
predsedníčka Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO